Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Unie heeft een ondersteuningswebsite opgezet waar consumenten hun klachten kunnen indienen over geschillen waarbij zij betrokken zijn. Op deze manier verstrekken wij u alle informatie zodat u uw recht kunt uitoefenen om een klacht in te dienen bij een officiële, derde partij en onpartijdige entiteit voor het proces in kwestie, genaamd "Alternatieve entiteit voor de beslechting van consumentengeschillen".

Wat is alternatieve geschillenbeslechting en wat zijn entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting?

Alternatieve geschillenbeslechting omvat bemiddeling, verzoening en arbitrage van consumentengeschillen in Portugal. ADR-entiteiten zijn de entiteiten die bevoegd zijn om bemiddeling, bemiddeling en arbitrage uit te voeren en die moeten worden opgenomen in de lijst van ADR-entiteiten waarin wet nr. 144/2015 voorziet. Het zijn onafhankelijke entiteiten, met gespecialiseerd personeel, die op onpartijdige wijze enerzijds de consument en de ondernemer helpen om via bemiddeling of bemiddeling tot een minnelijke schikking te komen of, anderzijds, indien een dergelijke overeenkomst niet wordt bereikt, toestaan dat arbiters een beslissing nemen in een eenvoudige en snelle procedure, door middel van arbitrage.

Wanneer kan ik een beroep doen op buitengerechtelijke geschillenbeslechting via een ADR-entiteit?

In geval van een probleem met een leverancier van goederen of diensten, en in het geval dat deze niet tot overeenstemming komt, kan de consument een procedure tegen de leverancier aanspannen bij een ADR-entiteit, op voorwaarde dat:

- Ze worden geïnitieerd door een consument tegen een leverancier van goederen of diensten; - Contractuele verplichtingen na te komen die voortvloeien uit koop- en verkoopcontracten of dienstverleningsovereenkomsten; - De overeenkomst wordt gesloten tussen een leverancier van goederen of diensten en consumenten die respectievelijk in Portugal en in de Europese Unie zijn gevestigd en woonachtig zijn.

Tot welke entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting kan ik me wenden vanwege een geschil?

CNIACC - Nationaal centrum voor informatie en arbitrage van consumentenconflicten Website: www.cniacc.pt

Voor meer informatie op het consumentenportaal: www.consumidor.pt

® The Brick Wall and Properties Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Bellen naar landelijk vast netwerk)
+351 219 571 700
(Bellen naar landelijk vast netwerk)