Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot

Euroopan unioni on perustanut tukisivuston, jonka kautta kuluttajat voivat tehdä valituksia riita-asioista, joissa he ovat osallisina. Tällä tavoin annamme kaikki tiedot, jotta voit käyttää oikeuttasi valittaa viralliselle, kolmannelle osapuolelle ja puolueettomalle yksikölle kyseisessä prosessissa, nimeltään "Vaihtoehtoinen yksikkö kuluttajariitojen ratkaisemiseksi".

Mitä on vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja mitä ovat vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet?

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu kattaa kuluttajariitojen sovittelun, sovittelun ja välimiesmenettelyn Portugalissa. Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet ovat sovitteluun, sovitteluun ja välimiesmenettelyyn valtuutettuja elimiä, jotka on sisällytettävä laissa nro 144/2015 säädettyyn vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten luetteloon. Ne ovat riippumattomia yksiköitä, joilla on erikoistunut henkilöstö ja jotka puolueettomalla tavalla yhtäältä auttavat kuluttajaa ja elinkeinonharjoittajaa pääsemään sovintoratkaisuun sovittelun tai sovittelun avulla tai, jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, antavat välimiesten tehdä päätöksen yksinkertaisessa ja nopeassa menettelyssä välimiesmenettelyssä.

Milloin voin turvautua tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen kautta?

Jos tavaroiden tai palvelujen toimittajan kanssa syntyy ongelmia eikä päästä sopimukseen, kuluttaja voi aloittaa menettelyn toimittajaa vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen kanssa edellyttäen, että

- kuluttaja on käynnistänyt ne tavaroiden tai palvelujen toimittajaa vastaan; - Noudata osto- ja myyntisopimuksista tai palvelumääräyksistä johtuvia sopimusvelvoitteita; - Sopimus on tehty tavaroiden toimittajan tai palvelujen suorittajan ja Portugaliin sijoittautuneiden ja Euroopan unionissa asuvien kuluttajien välillä.

Minkä vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen puoleen voin kääntyä riidan vuoksi?

CNIACC - Kuluttajariitojen kansallinen tiedotus- ja välimieskeskus Verkkosivusto: www.cniacc.pt

Lisätietoja kuluttajaportaalista: www.consumidor.pt

® The Brick Wall and Properties Kaikki oikeudet pidätetään.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Soita valtakunnalliseen kiinteään verkkoon)
+351 219 571 700
(Soita valtakunnalliseen kiinteään verkkoon)