Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst tussen u en ons

De website van ons bedrijf heeft een adres dat bestaat uit een reeks pagina's.

De site wordt aangeboden op voorwaarde dat de gebruiker ermee instemt de voorwaarden in dit document niet te wijzigen, d.w.z. om deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de site wordt gepresenteerd op elk moment te wijzigen. De gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig de regels op deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van de gebruiksvoorwaarden van de website van het bedrijf.

Doorverwijzing naar andere websites

De website van ons bedrijf kan links naar externe websites bevatten. De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site, met inbegrip van enige beperking van een Gelinkte Site op een Gelinkte Site, of uitwisseling of updates van een Gelinkte Site. De website van het bedrijf biedt u deze routebeschrijving alleen voor uw gemak, en opname betekent niet dat het bedrijf de site die u bezoekt accepteert of enige associatie met de exploitanten ervan met zich meebrengt.

Onwettig of verboden gebruik

Door onze website te gebruiken, garandeert u dat u deze niet zult gebruiken voor illegale of verboden doeleinden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site beschadigt, overbelast of uitschakelt, of het gebruik of functioneren van een andere partij verstoort. U mag geen informatie of inhoud verkrijgen of proberen te verkrijgen die opzettelijk niet beschikbaar is gesteld of op de site is geplaatst.

Disclaimer

De informatie, software, producten en diensten die op de site zijn opgenomen of via onze site beschikbaar worden gesteld, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en er worden periodiek wijzigingen aangebracht. De site en/of leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de site.

Ons bedrijf en/of onze leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken op de website of voor misbruik van de informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken, die oorspronkelijk zijn verstrekt zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook.

De website en/of leveranciers van ons bedrijf wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot dergelijke informatie, programma's, producten, diensten, afbeeldingen en grafieken, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid en gebruik in een bepaalde toepassing.

Annulering/beperking van de toegang

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de website en aanverwante diensten of een deel daarvan op elk moment te beëindigen zonder enige kennisgeving of kennisgeving. De handeling van "onwettig gebruik" van de website in deze overeenkomst wordt beheerst door het Portugese recht in alle geschillen die zich voordoen in verband met het gebruik van de website. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in rechtsgebieden waar deze Overeenkomst niet alle delen van deze Overeenkomst en voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, ten uitvoer legt.

U gaat ermee akkoord dat er geen associatie, partnerschap, dienstverband of relatie bestaat tussen u en de site als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de site. De prestaties van het Bedrijf onder deze Overeenkomst zijn onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze Overeenkomst herroept de rechten van de Site om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid of de wet voor het gebruik van onze Site.

Indien wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig, onvoorzienbaar of niet wettelijk is, dan zal het ongeldig bevonden deel worden vervangen door een geldig, adequaat deel dat zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling, en de rest van de overeenkomst zal blijven bestaan. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot onze bedrijfswebsite en vervangt alle eerdere communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het bedrijf met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en alle informatie in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in de gerechtelijke en administratieve procedures met betrekking tot deze overeenkomst.

Auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen

Alle inhoud op de website, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, video's, animaties, downloads, evenals de manier waarop ze worden gepresenteerd, de structuur van de website en de rangschikking van de elementen, zijn allemaal, zonder uitzondering, onderworpen aan het auteursrecht van ons merk, op voorwaarde dat er geen andersluidende indicatie wordt gegeven.

Er wordt geen licentie of eigendomsrecht verleend op de informatie op de site, dus u mag de inhoud van de site niet reproduceren. Geen enkele inhoud van de site mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of op een andere site worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het merk.

Handelsmerken

Alle diensten en handelsmerken van het bedrijf in kwestie zijn geregistreerd.

Toepasselijk recht

Deze pagina en de daarin opgenomen gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Portugese wetgeving. In geval van divergentie of tegenstrijdigheid in de interpretatie van de informatie, zal deze ter analyse worden voorgelegd aan de bevoegde Portugese rechtbank.

 

® The Brick Wall and Properties Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Bellen naar landelijk vast netwerk)
+351 219 571 700
(Bellen naar landelijk vast netwerk)